Medilife Sağlık Grubu Gastroenteroloji Bölümünde; başta yemek borusu, mide, ince bağırsakların bir bölümü olmak üzere; kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi hastalıkları olmak üzere pankreas organlarının hastalıklarının da tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Gastroenteroloji bölümü ülser, gastrit, reflü, sarılık, siroz, spastik kolon (irritabl bağırsak sendromu: İBS), safra kesesi taşları ve iltihabı, mide-bağırsak kanserleri, hemoroit (mayasıl, basur) gibi bilinen hastalıklarında tedavisinde başvurulan birimimizdir.

Aşağıdaki yakınmalar söz konusu olduğu zaman Gastroenterolojiye başvurabilirsiniz;

 

·          Kabızlık

·          İshal

·          Kusma

·          Bulantı

·          Karın ağrısı

·          İrritabıl barsak sendromu

·          Retrosternal yanma hissi (Göğüs ortasında yanma hissi)

·          Asit reflüsü (Ağza acı su gelmesi)

·          Safra kesesi ağrısı

·          Özellikle gece yatma pozisyonunda oluşan kuru gıcık tarzındaki öksürükler

 

 

Endoskopi Ünitesinde;

 

Bu bölümün hastalıklarının tamamı, Gastroskopi ve kolonoskopi ile teşhis edilmektedir. Teşhis ve tedaviler Gastroenteroloji Uzmanı ve Genel Cerrahi hekimleri tarafından multidisipliner olarak yapılabilmektedir. Cerrahisinin gerekli olduğu durumlarda Genel Cerrahi hekimlerimiz devreye girmektedir. Reflü şikayetleri olan ancak endoskopide reflü bulgularına rastlanmayan hastalarda ise; PH Monitorizasyonu ile reflü hastalığı tespit edilmektedir.

 

Gastroskopi nedir?

Yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağının içinin direkt olarak görülmesi için kullanılan teşhis yöntemidir. Gastroskopi işlemiyle gastroskop içinden yollanan ince bir tel ile doku örneği (biyopsi) alınabilir, polip çıkartılabilir (polipektomi).

Kolonoskopi nedir?

gastroenteroloji 2

 

Kolonoskopi anüsten başlayıp, rektum, sigmoid, desandan kolon, transvers kolon, asendan kolon ve çekumun incelenmesi işlemidir. Kolonoskop ile kolondaki tüm lezyonlar direkt olarak görülür. Kolonoskop içinden yollanan ince bir tel ile doku örneği (biyopsi) alınabilir, polip çıkartılabilir. (polipektomi)