Cilt Hastalıkları Uzmanı

Doğum tarihi: 31.07.1973

Eğitim ve Uzmanlık

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1997

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - 2002

Mesleki Deneyim

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - 1997 - 2008

Memorial Hospital - 1998 - 2014

Şişli Etfal Hastanesi - 2014 - 2016

Tıbbi İlgi Alanları

Cilt Hastalıkları

Bilimsel Yayınlar

Kalayciyan A. [Dış Genital Bölgenin Infeksiyöz Dermatolojik Hastalıkları]. Infectious Skin Diseases of the External Genitalia. In: Tabak F. [Jinekolojik ve Obstetrik Infeksiyonlar]. Gynecologic and Obstetric Infections, Vol 8, 137-176, Istanbul Tıp Kitabevi, Istanbul 2007.

Oguz O, Kalayciyan A, Arzuhal N. Preliminary Results of a Melanoma Referral Center on the Trends in Malignant Melanoma in Turkey. In: Heinz VL. Progress in Skin Cancer Research, Vol. 5, 91-108, Nova Publishers, NewYork, 2006.

Kalayciyan A. [Terbezi hastalıkları]. Eccrine gland disorders. In: Tüzün Y, Kotoğyan A, Serdaroglu S. Pediatric Dermatology, Vol 13, 539-549, Nobel Tıp Kitabevleri, Istanbul, 2004.

Kalayciyan A. [Metabolik hastalıklar]. Metabolic diseases. In: Tüzün Y, Kotoğyan A, Serdaroglu S. Pediatric Dermatology. Vol 5, 144-152, Nobel Tıp Kitabevleri, Istanbul, 2004.

Kalayciyan A, Tüzün Y. [Herpesvirus infeksiyonlarının deri ve mukoza tutulmalarında tedavi yaklaşımları]. Therapeutic approaches in skin and mucosal involvement of Herpesvirus infections. In: Tüzün Y, Kotoğyan A. Herpes Simpleks Herpes Zoster, Vol 5.2, 133-150, Arset Matbaacılık, Istanbul, 2002.

Kalayciyan A. [Herpesvirus infeksiyonlarında profilaksi]. Prophylaxis in Herpesvirus infections. In: Tüzün Y, Kotoğyan A. Herpes Simpleks Herpes Zoster, Vol 5.3, 151-155, Arset Matbaacılık, Istanbul, 2002.

Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Beylikdüzü Hastanesi