Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Doğum tarihi: 10.08.1980

Eğitim ve Uzmanlık

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2004

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık, 2010

Mesleki Deneyim

1998 - 2004 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2006 - 2010 Tepecik EA Hastanesi Çocuk Sağl.ve Hast.Klinikleri

2011 - 2012 Ardahan Devlet Hastanesi

2012 - 2013 Büyükçekmece Kolan Hastanesi

2014 Medilife Beylikdüzü Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Çocuk Acil, Yenidoğan Yoğun Bakım

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

2010 Yenidoğan Resusitasyon Programı

2010 Milli Pediatri Kongresi

2010 Yenidoğan Yoğun Bakım Kongresi

Mesleki Üyelikler

İstanbul Tabip Odası

Bilimsel Yayınlar

2010 Çocukluk Çağında Nadir Görülen Metanol İntoksikasyonu

2013 Yenidoğanda Pnömotoraks Genişliğinin Mortalite Üzerine Etkileri

Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Beylikdüzü Hastanesi