KBB Uzmanı

Doğum tarihi: 17.09.1977

Eğitim ve Uzmanlık

İlkokul : Özel Doğan Koleji

Orta - Lise : Kabataş Erkek Lisesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - 2001

Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2005

Mesleki Deneyim

2000-2001 Haydarpaşa Numune Hastanesi Genel Cerrahi ve Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Eğitimi

2001-2005 Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

2005-2006 İzmir Jandarma Dispanseri ve Kara Hastanesinde KBB Uzmanlığı/Yedek Subaylık

2006-2008 Muş Devlet Hastanesi KBB Kliniği ve Başhekim Yardımcılığı

2008-2009 Medilife Beylikdüzü KBB Kliniği ve Başhekim Yardımcılığı

2009-2011 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi KBB ABD Yardımcı Doçent

2011-2011 Yenibosna Safa Hastanesi KBB Kliniği

2011 - Medilife Beylikdüzü KBB Kliniği

Tıbbi İlgi Alanları

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ve Cerrahisi

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

Akılcı ilaç kullanımı sempozyumu 12-14 Eylül 2014 Kıbrıs

35.Ulusal Türk Ulusal Otorinolarengoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 02-06 Kasım 2013 Antalya

Vertigo Academy İnternational. 15-18 KAsım 2012 Antalya

İstanbul KBB-BCC uzmanları derneği 1.Kongresi & SKYBD WORKSHOP Videolarengostroboskopik Muayene ve Ses Terapisi. 20-21 Haziran 2009 İstanbul

International İstanbul Otorhinolaryngology Meeting 2003

1.Akademi Toplantısı 5–6 Eylül 2003 İstanbul

XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4–9 Ekim 2003 Antalya

Rhinoistanbul 20th Congress Of The European Rhinologic Society And 23th Congress Of ISIAN 18–25 Haziran 2004 İstanbul

1.Masterclass Sempozyumu 21.Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu 2004

1.Behmut Cevanşir Baş Boyun Kanserlerinde Tedavi Günleri 13-14 Mayıs 2005

Eylül 2002 Vertigo Kapadokya Kongresi

III.Otoskop Grubu Sempozyumu 31 Ekim-2 Kasım 2003 Pamukkale

T.C Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ICD-10 Eğitici Eğitimi. 2-4 Temmuz 2007/ Ankara

Ulusal Yenidoğan İşime Tarama Programı İkinci Basamak KBB Hekimleri Eğitim Kursu.25 Ekim 2007/ Ankara

Yüksek Öğretimde Eğitici Eğitim - 26 Aralık 2009/Zonguldak

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 15-26 Mart 2010/ Zonguldak

Mesleki Üyelikler

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı

Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği

Bilimsel Yayınlar

Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Tanı - Tedavi Kılavuzu (Prof. Dr. Fikret ÇINAR - Yrd. Doç. Dr. Cenk EVREN)

36.Şanlı Arif, Aydın Sedat, Evren Cenk, Barışık Özdemir Nagehan. Larinksin Supraglottik Yerleşimli Spindle Hücreli Karsinomu Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2003;1:52–4

35.Şanlı Arif, Paksoy Mustafa, Evren Cenk, Bozbuğa Mustafa, Çilcan Mürvet İntrakranial Yayılım Yapmış Juvenil Nazofarenks Anjiofibromu. Kulak Burun Boğaz Klinikleri.2003;5:95–9

34.Şanlı Arif, Paksoy Mustafa, Evren Cenk, Öztürk Resul. Vallekula Kisti Zemininde Gelişen Akut Epiglottit. Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2003; 3: 205-8

33.Paksoy M, Şanlı A, Öztürk R, Çilcan MA, Evren C. Kronik Otitis Medianın Kulak Zarı, İşitme Fonksiyonları Ve Orta Kulak Mukozasına Etkileri. Türk Otolarengoloji Arşivi 2004;42:17-22

32.Ümit Hardal, Mehmet Eken, Ziya Bozkurt, Cenk Evren, Resul Öztürk. Parotis Bezi Kaynaklı Miyoepitelyoma: Olgu Sunumu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Yıl: 2005 Cilt: 16 Sayı: 2, 106-8

31.Sedat Aydın, Ümit Hardal, Arif Şanlı, Cenk Evren, Aylin Ege Gül. Parotis Bezi Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 17 Sayı: 1, 13-16

30.Eken M, Evren C, Ateş G, Bozkurt Z, Sanli A, Aydin S.[The effect of topical application of 5-fluorouracil on patency times after incisional myringotomy of guinea pig tympanic membrane] Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2006; 16(5):209-13.

29.Eken M, Evren C, Sanli A, Aydin S, Yavuzer D. Malignant non-teratoid medulloepithelioma with submandibular metastases. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006 Jan; 70(1):163-5. Epub 2005 Jul 14.

28.Eken M, Evren C, Ateş G, Sanli A, Öztürk R. Kobay (Guinea Pig) timpan membranında insizyonel miringotomiden önce ve sonra uygulanan 5-Fluorourasilin kapanma süresine etkisi. KBB Klinikleri 2007; cilt 9,sayı 1-3

27.Eken M, Evren C, Sanli A, Bozkurt Z. An alternative surgical approach for sublingual dermoid cysts: a case report. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007; 176-8

26.Eken M, Evren C, Sanli A, Aydin S, Paksoy M.The effects of radiofrequency and incisional myringotomy on the duration of patency. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007; 17(4):224-7.

25.Sanli A, Eken M, Evren C, Ateş G, Paksoy M. Does topical N-acetylcysteine application after myringotomy cause severe otorrhea? Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007; 17(1):22-5.

24.Eken M, Ates G, Sanli A, Evren C, Bozkurt S.The effect of topical insulin application on the healing of acute tympanic membrane perforations: a histopathologic study.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2007 Sep; 264(9):999-1002. Epub 2007 Apr 13.

23.Paksoy M, Sanli A, Evren C, Kayhan FT, Bozkurt Z, Aydin S, Hardal U. The role of concha bullosa in nasal pathologies. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2008 Jul-Aug;18(4):238-41.

22.Evren C, Eken M, Ateş G, Bozkurt Z, Sanli A. [The effect of topical mitomycin-C application before or after incisional myringotomy on patency times of guinea pig tympanic membrane perforations] Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007; 17(2):100-4.

21.Uğur MB, Evren C, Corakçı S, Taş E, Cınar F. Foreign body which resembles concha bulloza in the middle meatus: a case report.. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2009 Nov-Dec;19(6):307-10

20.Şener MB, Evren C, Demirbilek N, Kaur A. Alt Konkadan Kaynaklanmış Vasküler Leiomiyom. Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2009;XX (1):45-49

19.Evren C, Uğur MB,Çınar F,Çorakçı S,Bektaş S,Özdamar ŞO,Erdem Z. Maksiller Sinüste Malign Fibroz Histiositom ve Üç Boyutlu Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu. Haseki Tıp Bülteni 2010; 48: 156-9

17.Cenk Evren, Volkan Bilge Yiğit, Fikret Çınar, Mehmet Birol Uğur, Şadiye Nuray Kadıoğlu Voyvoda. Silik Belirtilerle Seyreden Dev Bir Eagle Sendromu: Vaka Sunumu. Ümraniye Tıp Dergisi 2010-2011;3-4:8-12

16. Gül A, Cınar F, Evren C, Uğur MB, Sarıkaya S. The prevalence of allergic rhinitis in patients with simple snoring and obstructive sleep apnea syndrome. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2011 Mar-Apr;21(2):70-5.

15.Alpay A, Evren C, Bektaş S, Ugurbas SC, Ugurbas SH, Cınar F. Effects of the folk medicinal plant extract Ankaferd Blood Stopper® on the ocular surface. Cutan Ocul Toxicol. 2011 Dec;30(4):280-5.

14.Alpay A, Ugurbas SC, Evren C, Bektas S, Calıskan S, Ugurbas SH. Use of a novel haemostatic agent: ankaferd blood stopper in conjunctival incisions. Clin Experiment Ophthalmol. 2011 Nov;39(8):793-8.

13.Alpay A, Bektas S, Alpay A, Ugurbas SC, Evren C, Ugurbas SH. Effects of a new hemostatic agent Ankaferd Blood Stopper(®) on the intraocular tissues in rat model. Cutan Ocul Toxicol. 2011 Oct 28.

12.Fikret ÇINAR, Cenk EVREN, Mehmet Birol UĞUR, Serkan ÇORAKÇI, Cemile Zuhal ERDEM. İzole krikoid kartilaj kırığına konservatif yaklaşım. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2012;18 (6):539-541

11.Cenk Evren, Fikret Çınar, Selda Sarıkaya, Atilla Alpay, Sibel Bektaş, Ankaferd "Blood Stopper"in tükrük bezi kanamasında etkinliği J Kartal TR 2012;23(1):1-5

10.Serkan Çorakçı, Fikret Çınar, Cenk Evren, Mehmet Birol Uğur, Burhan Yıldırım. Obstrüktif uyku apnesi sendromu hastalarında miyopatinin biyokimyasal belirteçler ile değerlendirilmesi Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(3):123-129

9.Volkan Bilge Yiğit, Cenk Evren, Fikret Çınar, Yalçın Özdemir, Sibel Bektaş.Supraglottik Larinks Kanserini Taklit Eden Larinks Tüberkülozu: Olgu Sunumu CausaPedia 2013;2:355

8.Cenk Evren, İlter Tezer. Endoscopic examination of the nasal cavity and nasopharynx in patients with otitis media Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(3):100-106

7.Cenk Evren, Serkan Çorakçı, Mehmet Birol Uğur, Yalçın Özdemir Ameliyat sırasında masif kanayan dev maksiller sinüs mukoseli . Praxis of ORL. 2014; 2(1): 41-44

6.Cenk Evren,Volkan Bilge Yiğit,Fikret Çınar. Derleme: Kokunun subjektif değerlendirilmesi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014 Kabul edildi. Yayınlanma aşamasında.

5.Cenk Evren, Atilla Alpay, Fikret Çınar, Burhan Yıldırım, Güven Çelebi. Fasyal Paralızı Yapan Okuloglandüler Tularemi. Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2014. Kabul edildi. Yayınlanma aşamasında.

4.Cenk Evren, Nevzat Demirbilek, Volkan Bilge Yiğit, Ahmet Cemil Kaur . A case of oncocytoma of the parotid gland complicated by hypercalcemia. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014.Kabul edildi. Yayınlanma aşamasında.

3.Cenk Evren, Nevzat Demirbilek, Fatih Akın, Muhammed Fatih Çiğdem. Elektif Hemoroidektomi Operasyonunda Spinal Anestezi Sonrası Bilateral Başlayan Ani İşitme Kaybı: Olgu sunumu. Praxis of ORL. Yıl: 2014 Cilt: 2 Sayı: 2 86-89

2. Cenk Evren, Nevzat Demirbilek, Osman Ruhat Erbaş. Rasim Çırpın, Yüz felci ve MR. Hukuk mu Bilim mi? Praxis of ORL. Yıl: 2014 Cilt: 2 Sayı: 2 78-81

2.Cenk Evren, Nevzat Demirbilek, Osman Ruhat Erbaş. Rasim Çırpın, Yüz felci ve MR. Hukuk mu Bilim mi? Praxis of ORL. Yıl: 2014 Cilt: 2 Sayı: 2 78-81

1. Sedat Aydın, Mehmet Gökhan Demir, Cenk Evren, Nagehan Özdemir Barışık. Small Cell Neuroendocrine carcinoma of the Nose. National Journal of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Vol 2(11) Number 3, December 2014

Cenk Evren, Günay Ateş Evren. Burun Travması Komplikasyonu: Burun Kırığı. In Prof Dr. Fatma Tülin Kayhan ed. Olgularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık 2014.İstanbul. Bölüm:31 Sayfa:119-21

Günay Ateş Evren, Cenk Evren. Larengeal Papillomatois. In Prof Dr. Fatma Tülin Kayhan ed. Olgularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık 2014. İstanbul. Bölüm:64. Sayfa:248-51

Cenk Evren. Gastroözofageal Reflü. In Prof Dr. Fatma Tülin Kayhan ed. Olgularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık 2014.İstanbul. Bölüm:65. Sayfa:252-55

Cenk Evren. Vokal Kord Nodülü. In Prof Dr. Fatma Tülin Kayhan ed. Olgularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık 2014.İstanbul. Bölüm:66. Sayfa:256-58

Yazdığı / Katkıda Bulunduğu Kitaplar

Fikret Çınar, Cenk Evren. Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Tanı - Tedavi Kılavuzu. Nobel Tıp Kitabevi. 2018

1. Cenk Evren. Koku duyusu Bozukluklarının Klinik Değerlendirilmesi ve Tanı Yöntemleri. In Prof Dr. Fikret Çınar ed. Koku Duyusu Bozuklukları. Ayrıntı Basımevi 2016. İstanbul. Sayfa:57-64.

2. Cenk Evren, Günay Ateş Evren. Burun Travması Komplikasyonu: Burun Kırığı. In Prof Dr. Fatma Tülin Kayhan ed. Olgularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık 2014.İstanbul. Bölüm:31 Sayfa:119-21

3. Günay Ateş Evren, Cenk Evren. Larengeal Papillomatozis. In Prof Dr. Fatma Tülin Kayhan ed. Olgularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık 2014. İstanbul. Bölüm:64. Sayfa:248-51

4. Cenk Evren. Gastroözofageal Reflü. In Prof Dr. Fatma Tülin Kayhan ed. Olgularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık 2014.İstanbul. Bölüm:65. Sayfa:252-55

5. Cenk Evren. Vokal Kord Nodülü. In Prof Dr. Fatma Tülin Kayhan ed. Olgularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık 2014.İstanbul. Bölüm:66. Sayfa:256-58

Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Beylikdüzü Hastanesi