Yenidoğan Yoğun Bakım

Doğum tarihi: 01.01.1960

Eğitim ve Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Neonatoloji - 1998

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Uzmanlık - 1991

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1984

Mesleki Deneyim

Acıbadem Sağlık Grubu

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi

SSK Bakırköy Doğumevi

Tıbbi İlgi Alanları

Riskli Gebelik Yenidoğan Sarılığı Erken Doğum (Prematürite) Yenidoğan Enfeksiyonları Fototerapi (Işık Tedavisi) Yenidoğan Mekanik Ventilasyon Yenidoğan Takibi Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek Yenidoğan Hastalıkları Çoğul Gebelikler (İkiz, Üçüz)

Mesleki Üyelikler

İstanbul Tabip Odası

Türk Pediatri Derneği

Türk Neonatoloji Derneği

Anne Bebek Sağlığı Vakfı

Bilimsel Yayınlar

2004-2008 yılları arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde pnömotoraks tanısıyla izlenen olguların incelenmesi JOOP Derg 3(2):79-85,2011 S Özbek, S Kavuncuoğlu, S Atik, EY Aldemir, M Payaslı, S Sander.

Fetal-Neonatal ovarian cysts-their monitoring and management: Retrospective evaluation of 20 cases and rewiev of the literature J Clin Res Ped Endo 2010; 2(1):28-33 MA Akın, L Akın, S Ozbek, G Tireli, S Kavuncuoğlu, S Sander, M Akcakuş, T Gunes, MA Ozturk, S Kurtoglu.

Bronkopulmoner displazi gelişen çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerin değerlendirilmesi Türk Ped Arş. 2010; 45: 25-30 EY Aldemir, S Kavuncuoğlu, S Özbek, E Altuncu, MN Çizmeci.

Evaluation of maternal measles antibody titers and response to the measles vaccination at the age of 9 months in preterm infants Eur J Pediatr (2007) 166:1181-1182 S Ozturk, S Kavuncuoğlu, S Özbek, M Vural.

Erken taburcu olan yenidoğanlarda yeniden hastaneye yatış nedenleri ve sonuçları Türk Pediatri Arşivi2006; 41:201-7 MA Akın, S Kavuncuoğlu, S Özbek, EY Aldemir, F Uysal, S Güler, E Öztürk

Yenidoğanda ender bir akut böbrek yetersizliği nedeni Himen imperforatus Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi 11(3):131-132, 2005 S Özbek, MA Akın, M Palabıyık, F Uysal, S Kavuncuoğlu

Yenidoğanlarda biotinidaz enzim eksikliği tarama sonuçları Jinekoloji Obsterik Pediatri Dergisi 11(2):100-102,2005 S Kavuncuoğlu S Özbek, L Akın, MA Akın, M Demirkol

5000 canlı yenidoğanda düşük doğum ağırlıklı bebek etyolojisinde anne ve babanın demografik özelliklerinin yeri Çocuk Dergisi 3(4):254-261, 2003 E Altuncu, S Kavuncuoğlu, S Özbek, P Gökmirza, Z Albayrak, K Birgül, E Karataş, K Teker, E Toros, M Yetiş

Passive immunity of premature infants against measles during early infancy S Özbek , M Vural , Y Taştan , I Kahraman ,Y Perk , Ö İlter.

İntraventricular hemorrhage in preterm newborns The Turkish Journal of Pediatrics 1998; 40: 195-200 B Ilıkkan, M Vural, D Yardımcı, S Özbek, Y Perk, Ö İlter

Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Beylikdüzü Hastanesi