Güncel Taş Hastalıkları Tedavisi

13.11.2018

 • ESWL
 • URS (Endoskopik Üreter Taşı Tedavisi)
 • Perkütan NEfrolitotomi (PNL)

ESWL (Vücut Dışı Şok Dalga ile Taş Kırma)

  • ESWL vücut dışından gönderilen şok dalgalarının idrar yolundaki ve böbreklerdeki taşlar üzerine hedeflenmesi ile bu taşların kırılmasını sağlayan bir yöntemdir.
  • Taşları ufak parçalara ayırarak idrar yollarından kendiliğinden düşmesini sağlar.
  • ESWL ile taşkırma uygulaması seansı ortalama 45 dakika sürer ve genellikle 2000-3000 şok uygulanır. Hamilelerde, kanama-pıhtılaşma bozukluğu olanlarda ve kırılan taşın dökülmesine engel olacak yapısal bozukluğu olanlar haricinde ESWL yani vücut dışı taş kırma işlemi güvenle yapılabilir.
Şok dalgalarıyla Taş Kırma (ESWL)

ESWL, vücut dışından taşları kıran bir makine ile yapılır. Taş kırmak için odaklanmış şok dalgaları (kısa sinyalli yüksek enerjili ses dalgaları) deriden taşa iletilir. Taş, şok dalgalarının enerjisini emer ve küçük parçalara ayrılır. Parçacıklar daha sonra idrar yoluyla atılır. SWL yöntemi, hastaların %90’ından fazlası için uygundur.. Ancak yöntemin başarısı, taşın nitelikleri ve vücut yapısı gibi birkaç faktöre bağlıdır.
ESWL Nasıl Uygulanır?

Vücudunuzun yan kısmı şok-dalga üretici cihaza doğru konumlanacak şekilde müdahale masasına uzanılır. Taşınızın tam konumu, ultrason veya röntgen ile saptanır. İşlem sırasında şok dalgalarının küçük patlama sesine benzeyen sesini duyulur. İşleme düşük yoğunluk seviyelerinden başlanır ve yavaş yavaş dalgaların gücünü arttırılır. Bu işlem için anesteziye gerek yoktur işlem sırasında ağrı hissetmemeniz için ağrı kesici ilaçlar alacaksınız. ESWL işlemi yaklaşık 45 dakika sürer. Taşların tamamının kırılması için çoklu seans gerekebilir.

ESWL de Başarı Oranları

Böbreğin üst ve orta kısım taşlarının tam temizlenme oranı yaklaşık % 90 iken, alt kısım taşlarında tam temizlenme oranı yaklaşık % 70' dir. Küçük ve tıkanıklık yapmayan böbrek taşlarında da hastanın ağrısı varsa ESWL uygulanabilir ve %90 ağrı kesilir. Bu idrar yolundaki (üreter) taşların 5mm üzerinde olması halinde ESWL önerilebilir. Bunun altındaki boyutlarda kendiliğinden düşme beklenebilir. İdrar yolu taşlarındaki başarı oranları üst darlıkta %98,orta darlıkta %70,alt darlıkta ise %85 civarındadır.

Hangi durumlarda ESWL önerilmez?

ESWL, fiziksel durumunuz veya taşın yapısı ile ilgili bazı durumlarda uygulanmamalıdır. Aşağıdaki durumlarda ESWL önerilmez:
 • Gebelik
 • Yüksek kanama riski
 • Kontrol altında tutulmayan enfeksiyon
 • Kontrolsüz yüksek tansiyon
 • Taşa ulaşmayı zorlaştıran fiziki yapı
 • Anevrizma
 • Taşın alt kısmında veya mesanede, idrar yollarında anatomik tıkanıklık
 • Taşın çok sert olması (örneğin sistin taşı)
 • Taşın boyutu ve yeri nedeniyle atılamaması

Üreteroskopi (URS)

 • Küçük çaplı bir endoskop aletiyle yapılan tedavi
 • URS yaygın olarak uygulanır
 • Başarı düzeyi yüksek
 • Komplikasyon riski düşük
 • Genel veya lokal anestezi altında
 • Vücudunuza hiçbir kesi yapılmadan endoskop ile üretradan mesaneye girilir
 • Taş özel bir “sepet” kullanılarak dışarı çekilir.
Üreteroskopi
URS operasyonu URS operasyonu nasıl yapılır?

Anestezi altında Endoskop ile vücudunuzda herhangi bir kesi yapmaksızın üretradan geçilerek mesaneye ulaşılır. Taşın konumuna göre sert (rijid) veya esnek (fleksbl) üreteroskop kullanılır Esnek üreteroskop ile böbrekteki hemen hemen her noktaya ulaşılabilinir. Taş tespit edildiğinde özel bir “basket” kullanılarak dışarı çekilebilir. Taş büyükse lazer, ultrason veya pnömatik (havalı çekiç gibi çalışır) taş kırma cihazları ile parçacıklara ayrılır. Operasyonun gidişatına göre üretere stent yerleştirilebilir. İdrar akışı normale dönünce bu stent birkaç haftaya kadar alınacaktır.
PNL (Perkütan Nefrolitotomi)

PNL nasıl yapılır?
 • Genel anestezi altında
 • Anestezi altındayken böbreğe ciltten bir iğne ile delik açılır
 • Bu delik nefroskopun girebileceği kadar genişletilir
 • Taşın boyutuna göre ya bütün ya da parça parça çıkarılır
 • Lazer, ultrason veya pnömotik taş kırma makineleri ile taş kırılır
 • Bütün taş parçacıkları dışarı alınır
 • Ameliyat sonunda stent veya perkütan nefrostomi tüpü yerleştirilir.
PNL yapılması ne zaman önerilmez?
 • PNL güvenli ve etkili bir işlemdir
 • Kan sulandırıcı ilaçlar (işlem öncesinde bırakmak gerekir)
 • Gebelerde veya böbreğe girişi engelleyen fiziksel durum
Günlük olağan faaliyetlerime dönmem ne kadar zaman alır?
 • PNL sonrasında birkaç gün hastanede kalırsınız
 • Taburcu olmadan önce nefrostomi tüpü alınır nadiren eve tüp ile gönderilmeniz gerekebilir
 • İlk birkaç gün idrarınız biraz kanlı olabilir
 • Operasyondan sonraki ilk iki hafta fiziki egzersi yapmayınızPNL
Aşağıdaki durumlarda derhal hastaneye geri dönmeniz gerekir
 • Ateşiniz çıkarsa
 • Böbreğinizde veya böğrünüzde ağrı hissederseniz
 • Ameliyattan bir hafta sonra hala idrarınızda kan varsa
 • PNL’nin en sık görülen komplikasyonu kanama ve yüksek ateştir.
PNL yaptırmayı ne zaman düşünmeliyim?
 • Taşınız çok büyük (2cm’den büyük) olduğunda
 • Birden fazla taşınız varsa


Op. Dr. Muhittin ÇALIŞKAN 


Sayfamızı beğenerek güncel haber ve duyurularımızı, doktorlarımızın sağlık tavsiyelerini Facebook duvarımızdan kolaylıkla takip edebilirsiniz.