Saç dökülmesi, günümüzde karşılaşılan en sık sorunlardan biri olan saç dökülmesi erkeklerde genetik olarak sık karşılaşılır,fakat kadınlardada zaman zaman görülen problemdir. Günde 100 saç telinin dökülmesi normaldir, fakat daha fazla dökülme durumunda bir uzmana danışılması gerekmektedir.

Saç ekimi; saç dökülmesi sonucu seyrelme ve kellik durumunu kalıcı olarak bitiren bir çözüm yoludur.

Erkeklerde saç dökülmesi %90’ı genetik faktördür,%10’u ise hormonal faktörler ve dış etkenlerdir.Kadınlarda ise genetik faktörden daha fazla olarak hormonal faktör öne çıkar.

Günümüzde bu kozmetik hastalığın tedavisi ülkemizde Erkek ve Kadın hatalarımıza başarı ile saç nakli yapılmaktadır. Ülkemizdeki başarılı operasyonlar diğer ülkelere örnek ve rehber olmayı başarmıştır. 


SAÇ EKİMİ NEDİR ?

Saç ekimi bayan ve erkeklerde iki kulak arası ense bölümünden belirlenen alana lokal anestezi yapılarak uyuşturulan bölgeden herhangi bir acı ve ağrı hissetmeden alınan köklerin (greft) Saçlı derinin dökülmüş kısımlarına nakledilmesine denir.

Saç ekimi cerrahi bir operasyon olup uzman hekimler tarafınca ve stiril ortamda olması gerekmektedir. Yaraların iyileşme süreci 6-10 gündür,doğal ve istenilen saç 6 ay gibi bir sürede uzman hekimlerin denetimi altında önerilen ilaç ve losyonların kullanımı sonrası istenilen sonuca ulaşılmaktadır.SAÇ EKİMİ AŞAMALARI 

1. KÖK (GREFT) ALINMASI

Saç ekilecek kısım öncelikle uzman doktor muayenesinde ekilecek greft sayısı belirlendikten sonra ense (iki kulak arası) kısmı belirlenir ,belirlenen ara lokal anestezi ile uyuşturulur , kullanılan lokal anestezik ilaçların yan etkileri yoktur ,ayrıca kullanılan lokal anestezikler uzun etkili anestezik kullanılması sebebi ile operasyon sonrasında ağrı hissedilmez.

Kök alınacak kısmı uyuştuktan sonra MİKROMOTOR’a takılı olan piasemen kolunun ucuna 0,7mm , 0,9 mm çaplarındaki Punch ile kökler (greft) alınır. Alınan kökler uygun ısı ve solüsyonda ekim alınana nakledilmesine kadar muhafaza edilir.

Sonra kök (greft) alım işlemi bittikten sonra donör alana (iki kulak arası) pansuman yapılır ve ekim yapılacak alan sakal , saç , bıyık , kaş gibi nereye nakledilecek ise marker kalem ile çizim yapılır . Burada saç,sakal,bıyık,kaş gibi alanlarda çizim işlemi yapılırken Anatomik yapı dikkate alınarak çizilir. Hasta çizim işlemini onayladıktan sonra kökleri nakledilecek büyüklükte yuvalar açılır, buna KANAL AÇMA işlemi denilmektedir.


2. KANAL AÇMA 

Hastanın kökleri alındıktan sonra köklerin ekilecek alanı çizim yapıldıktan sonra lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra köklerin büyüklüğüne göre silit veya safir ucu ile kök sayısına göre yuva açılır.

Bu işlemde iz kalmaz lateral teknik kullanılarak daha fazla kök nakletmek mümkün olabilir.

SAFİR uç kullanımı daha hızlı iyileşme olanağı sağlar .Kanal açma işlemi bittikten sonra kökleri nakletme işlemine geçilir.


3. KÖKLERİN NAKLEDİLMESİ 

Alınan köklerin uygun ısı ve solüsyonda bekletildikten ve kanal açma işlemi bittikten sonra kökler (greft) ucu ince penset yardımı ile açılan kanallara yerleştirilir. 

Kökler yerleştirildikten tekli , ikili üçlü ayrılan kökler anatomik yapıya göre nakledilir, saç ekiminde en ön kısma tekli kökler akabinde arkasına ikili ve üçlü kökler ekilerek doğallık sağlanır.


4.  FUE İŞLEMİ 

Greft (kök) alınacak alan belirlendikten sonra ve lokal anestezi ile uyuşturulduktan sona micromotor ile  0,7mm ,0,8mm,0,9mm punch lar ile köklerin tek tek alınma işlemine denir.
Kökler tek tek punch yardımı ile serbest hale getirilir , kökler penset yardımı ile toplanır tekli, ikili ,üçlü ve dötlü gruplar halinde sayılarak 100’lük spança (gazlı bez ) dizilir. 

Fue işleminde Dünya ‘da en çok kök çıkartmada türkiye birinci sıradadır . Kök alımı (greft alımı) ortalama 1-2 saat sürer kanal ve ekim işlemi ile eklendiğinde operasyon ortalama greft sayısına göre 5-7 saat sürer.


5. SAÇ EKİMİ SONRAKİ İYİLEŞME SÜRECİ

Saç ekimi operasyonu gerçekleşririldikten sonra uzman hekimlerimiz tarafınca hastamıza saç ekilen bölgenin herhangi bir zarar görmemesi için önerilen uyuma yöntemi detayları anlatılır.

Ertesi gün operasyon yapılan kısıma pansuman değişikliği yapılıp uzman hekimlerimiz tarafınca kontrolleri yapılır,üçüncü gün saç yıkaması gerçekleştirilir ve ileşme sürecinde kullanılması gereken ilaç ve losyonlar hastaya verilir ve istenilen sonuca ulaşılan sürece kadar uzman hekimlerimiz tarafınca denetlenip kontol altına alınır bu süreç 4-6 ay sürmektedir.


6.  BIYIK EKİMİ 

Erkeklerin görünüm olarak en büyük aksesuarlarından biriside sakal’dır. Genetik faktör yada düşme yaralanma ve yanmadan ötürü oluşan scar (iz) sonucu boşluk yada seyreklikler oluşur. Bundada saç ekimi gibi fue işlemi ile olmaktadır. Sakaldaki boşluklar belirlenir ve alınacak alan küçük pencere şeklinde traş edilerek kök alma işlemi yapılır. Ense kısmı komple traş edilmesine gerek yoktur.    

Kanal açılma işlemi safir uç ile yapılır, yüz bölgesi olduğundan safir uç kullanımı iyileşmeyi hızlandırır. Bıyık işlemide aynıdır uygulama olacak . Alınan kök (greft) ‘ler uygun ısı ve solüsyonda bekletilir, kanal açıldıktan sonra penset yardımı ile ekilir operasyon 3-6 saat sürmektedir.İyileşme 6-10 gündür.


7. KAŞ EKİMİ

Genellikle bayanların tercih ettiği ve erkeklerinde kozmetik yada scar (ameliyat yada düşmeden ötürü iz)’ den ötürü tercih ettiği bir işlemdir. Kaş ekiminde kök alımı fue işlemi ile gerçekleştirilir.

İlk olarak ekilecek kaş’a çizim yapılır, burada ekim yaptıracak olan kişinin isteğine göre çizilir çizilen alana kaç kök alınacağı belirlenmiş olur . Kök alımı saç ekimi ile aynıdır.Belirlenen alana ekilecek kökler kadar ense kısmı komple traş edilmez.  Greftler (kökler) alındıktan sonra uygun ısı ve solüsyonda bekletilerek kanal açıldıktan sonra penset yardımı  ile ekilir iyileşme süreci 6-10 gün’dür.     


8. DHI YÖNTEMİ (CHOİ PEN TEKNİK) ( KALEM İLE SAÇ EKİMİ)

Saç ekimindeki işlem fue ile yapılır. Micromotor ucuna takılı piasemen koluna takılı punch’lar yardımı ile kökler tek tek alınır. Uygun ısı ve solüsyonda bekletilir. 

DHİ işleminde kanal açma işlemi olmayacağından kökler alındıktan sonra dışarıda fazla beklememiş olur. Kökler CHOİ kalemlerine uzman doktorlar tarafından yerleştirilir ve EKİMCİ  DOKTORA   verilerek saç ekimi işlemi gerçekleştirilir. İyileşme süreci hızlıdır, iyileşme süreci 4-8 gündür. 

DHI işlemi ile kaş sakal ve bıyık ekimi’de yapılmaktadır.